Virvoitusjuomien valmistuskapasiteetin kasvattaminen


Ohakune Oy on toteuttanut vuosien 2022 ja 2023 aikana investointihankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää yrityksen tuotantokykyä ja kasvattaa kapasiteettia investoimalla uuteen virvoitusjuomien valmistus- ja pakkauslinjaan. Hanke mahdollistaa yrityksen tuotantovolyymin merkittävän kasvun ja sitä kautta yritystoiminnan kehittämisen. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset nykyisten tuotteiden volyymin kasvattamiselle sekä uusien tuotteiden kehittämiselle ja lanseeraukselle. Kasvavan kapasiteetin ja uusien laitteiden myötä yrityksellä on mahdollisuus kehittää uusia tuotteita ja laajentua uusille markkinoille myös kotimaan ulkopuolelle. Tuotantokapasiteetin kasvaessa yritys hakee voimakasta kasvua ja tavoitteena on palkata uutta henkilökuntaa yrityksen tuotantolaitokselle sekä muihin tehtäviin. Toteutuessaan hanke on merkittävä, mahdollistaa yrityksen kasvun ja luo uusia työpaikkoja.

Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama ja siihen on saatu tukea Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta.