Hyvää tekevä lemonade - Juoma jolla on vaikutusta


Me Ohakunella valmistamme virvoitusjuomia, joiden tarkoituksena on luoda iloa herättäviä makuelämyksiä ja hetkiä. Sen lisäksi haluamme olla positiivisen muutoksen puolestapuhuja, joka tarttuu ajoittain tärkeisiin yhteiskunnallisiin teemoihin ja nostaa niitä esille. Siksi olemmekin ottaneet käyttöön sloganin ”Huikka muutokselle”. Miksi teemme näin emmekä keskity vain juomien tekemiseen? Koska meidän mielestämme jokaisella ihmisellä ja yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, ja jokaisen meistä tulisi tehdä voitavamme paremman tulevaisuuden ja yhteiskunnan rakentamiseksi.

Meille tärkeitä asioita ovat yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät teemat, kuten vaikkapa ihmisoikeudet, tasa-arvo ja ympäristönsuojelu. Olemmekin pohtineet keinoja, kuinka voisimme tehdä jotain konkreettista näiden asioiden eteen, emmekä vain puhua niistä. Tästä syystä päätimme tehdä niin sanotun impact-lemonaden.

Nimi impact viittaa siihen, että juomalla on jokin erityinen vaikutus. Mitä se sitten tarkoittaa? Ajatuksenamme on, että tuomme myyntiin säännöllisin väliajoin uuden kausijuoman, yhden kesäksi ja toisen talveksi, johon liitämme meille tärkeän teeman. Tulemme nostamaan valitun teeman esiin omissa viestintäkanavissamme ja pyrimme sitä kautta nostamaan ihmisten tietoisuutta asiasta ja luomaan keskustelua. Tämän lisäksi valitsemme kyseistä teemaa tukevan yhteistyökumppanin, esimerkiksi säätiön tai vastaavan yhteisön, jonka toimintaa voimme tukea juoman myynnistä saaduilla tuotoilla.

Ensimmäisen impact-lemonademme teemaksi valikoitui Itämeri.

Syksyllä 2023 myyntiin tulleen Apple & Cinnamon kausimaun teemaksi valikoitui Itämeri.

Miksi Itämeren suojelu on tärkeää?

Itämeri ympäröi maatamme suurelta osin ja harmiksemme se on yksi maailman saastuneimmista meristä. Se on päässyt rehevöitymään, joka aiheuttaa myrkyllisiä sinilevälauttoja ja pohjan happikatoa. Itämeren luonto on ainutlaatuinen, mutta ihmisen toiminnan seurauksena sen monimuotoisuus on uhattuna.

Koska haluamme tukea työtä Itämeren suojelun edistämiseksi tulemme Apple & Cinnamon kausimaun osalta lahjoittamaan 10 senttiä per myyty tölkki John Nurmisen säätiölle, jonka missiona on Itämeren hyvinvoinnin palauttaminen. John Nurmisen Säätiön työn tavoitteena on Itämeren hyvä ekologinen tila, jossa ravinteita ja leviä ei ole meressä liikaa, pohjalla riittää happea, ja meren eliöyhteisö on monimuotoinen ja elinvoimainen. Tavoitteena on elävä Itämeri. 

Otetaan siis huikka muutokselle – tällä kertaa puhtaamman Itämeren puolesta!